BBS
BBS
BBS
08-04-2020Na stevig ingrijpen, nu gericht op de toekomst

Na stevig ingrijpen, nu gericht op de toekomst

Wat een onwerkelijke periode. De coronacrisis raakt ons allemaal en de medische- en economische gevolgen zijn voor de hele industrie enorm. In het begin was het slikken, maar inmiddels hebben wij de grote veranderingen door de crisis stevig aangepakt. We hebben nauw samengewerkt met ons multi-functionele crisisteam, hebben vele ingrijpende besluiten genomen en ons goed aangepast aan de nieuwe harde werkelijkheid. Hierdoor is het gelukt, om onze dagelijkse productie en de landelijke leveringen van onze dagverse producten te kunnen blijven waarborgen. En daar zijn we trots op!

Eerst veranderingen aanpakken

Met uitzondering van het benodigde productie- en logistieke personeel werkt iedereen momenteel thuis. We hebben allerlei operationele- en financiële maatregelen getroffen, met als doel om al onze klanten te kunnen blijven spreken én leveren gedurende de crisisperiode. Onze logistieke routes en fijnmazig distributienetwerk zijn aangepast naar de nieuwe situatie. Hierbij hebben wij vooral ook rekening gehouden met onze relaties in de vitale sectoren, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, politie en defensie. Verder schenken wij onze overschotten -indien aanwezig- graag aan non-profit organisaties en instanties, die zich belangeloos inzetten voor de minder bedeelden in onze samenleving. Een voorbeeld is de Voedselbank van het Leger des Heils.

Nu blik op de toekomst

Naast de operationele maatregelen, om de schade zoveel mogelijk te beperken, blijven we investeren in strategische projecten voor de toekomst en in de verdere professionalisering en modernisering van onze organisatie. Bakkers Brigade bereidt zich samen met onze klanten en leveranciers alweer voor op de toekomst én de nieuwe kansen na de coronacrisis. We spelen in op nieuwe trends en ontwikkelingen in de markt en op specifieke behoeften van onze klanten.

Samen verder

Tijdens de vele contactmomenten die wij de afgelopen weken met onze klanten, leveranciers en partners hebben gehad, toont iedereen zich begripvol en coöperatief. Onze hartelijke dank hiervoor; wij waarderen deze samenwerking enorm. We moeten het namelijk ook écht samen doen. Door elkaar actief te blijven informeren en helpen, zullen we deze zeer lastige en uitdagende periode samen doorstaan.
De directie en alle medewerkers van Bakkers Brigade, wensen u en uw naasten veel sterkte toe in deze bijzondere- en onzekere periode. Blijf vooral gezond! 

 

‹ Terug